ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Մտավոր սեփականության իրավունքի հնարավոր խախտման վերաբերյալ որևէ մտահոգությունների կամ բողոքների առկայության դեպքում խնդրում ենք լրացնել ստորև նշված ձևաթուղթը, որպեսզի առանձնահատկությամբ նշեք խախտված ենթադրյալ իրավունքները և մեղադրյալ արտադրանքը (ներ) ը:

[Հետադարձ կապ - Ձեւ-7 404 "Not Found"]